SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRQ002 - Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa

Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció a la sostenibilitat

Sostenibilitat i desenvolupament sostenible

La interacció empresa-societat

Fites de canvi

Ferramentes per a la sostenibilitat

Algunes iniciatives en pro de la sostenibilitat

 

2.La RSC una nova forma de gestió

Nocions bàsiques RSC.

La RSC com un nou enfoque de direcció i gestió: aspectes a considerar.

Estàndards i ferramentes de valoració de la RSC.

Els models de gestió de la RSC


3.Dimensions i grups d'interès

Model socioeconòmic i el paper de l'empresa davant de la RSC

La creació de valor en l'empresa i els beneficis de la RSC

* Àmbits d'actuació

* Mesurament de valor


4.Ètica empresarial

Articulació de l'ètica empresarial

El lideratge dels directius

El paper de la comunicació

Mesura de l'ètica empresarial

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16