SRQ002 - Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.