SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Química Sostenible

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SID001 - Conceptes Bàsics de Química Sostenible

SJE001 - Conceptes Bàsics en Química Sostenible

SID002 - Aplicacions Industrials de la Química Sostenible

SJE002 - Aplicacions Industrials de la Química Sostenible

SID003 - Matèries Primeres Renovables

SJE003 - Matèries Primeres Renovables

SID004 - Energies Sostenibles

SJE004 - Energies Sostenibles

SID005 - Catàlisi Heterogènia

SJE005 - Catàlisi Heterogènia

SID006 - Catàlisi Homogènia

SJE006 - Catàlisi Homogènia

SID007 - Biocatàlisi

SJE007 - Biocatàlisi

SID008 - Biotransformacions Industrials

SJE008 - Biotransformacions Industrials

SID009 - Dissolvents Benignes

SJE009 - Dissolvents Benignes

SID010 - Fotoquímica i Electroquímica Ambiental

SJE010 - Fotoquímica i Electroquímica Ambiental

SID011 - Catàlisi Immobilitzada

SJE011 - Catàlisi Immobilitzada

SID012 - Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals

SJE012 - Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals

SID013 - Fluids Supercrítics. Aplicacions

SJE013 - Fluids Supercrítics. Aplicacions

SID014 - Enginyeria Sostenible

SJE014 - Enginyeria Sostenible

SID015 - Química Supramolecular

SJE015 - Química Supramolecular

SID021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SJE021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SID021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SJE021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SID022 - Síntesi de Catalitzadors

SJE022 - Síntesi de Catalitzadors

SID022 - Síntesi de Catalitzadors

SJE022 - Síntesi de Catalitzadors

SID023 - Processos Catalítics

SJE023 - Processos Catalítics

SID023 - Processos Catalítics

SJE023 - Processos Catalítics

SID024 - Cinètica Aplicada

SJE024 - Cinètica Aplicada

SID024 - Cinètica Aplicada

SJE024 - Cinètica Aplicada

SID025 - Química Fina

SJE025 - Química Fina

SID026 - Eliminació d'Agents Contaminants

SJE026 - Eliminació d'Agents Contaminants

SID040 - Riscos Laborals I

SJE046 - Seguretat i Anàlisis de Riscos en Química

SID041 - Riscos Laborals II

SJE046 - Seguretat i Anàlisis de Riscos en Química

SID042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques

SJE042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori

SID043 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

SJE043 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

SID044 - Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental

SJE044 - Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental

SID045 - Fonaments de Fotoquímica Orgànica

SJE045 - Fonaments de Fotoquímica Orgànica

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2013)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIR046 - Seguretat i Anàlisi de Riscos en Química

SJE046 - Seguretat i Anàlisis de Riscos en Química

SIR047 - Materials Orgànics Moleculars

SJE011 - Catàlisi Immobilitzada

SIR048 - Química Mèdica i Disseny de Fàrmacs

SJE025 - Química Fina

SIR049 - Química del Medi Ambient

SJE001 - Conceptes Bàsics en Química Sostenible

SIR049 - Química del Medi Ambient

SJE001 - Conceptes Bàsics en Química Sostenible

SIR050 - Tècniques no Convencionals

SJE012 - Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16