SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJE054 - Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica

Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: Investigació de mecanismes de reaccions orgàniques
 
Mètodes de determinació dels mecanismes de reacció. Tipus de catàlisi. Mecanismes de catàlisi per àcids i bases. Teories de la reactivitat química. Seminaris: Anàlisi d'articles originals d'investigació.
 
 
 
Tema 2: Introducció a la filosofia de la Síntesi Orgànica
 
Anàlisi retrosintètic. Concepte de grup protector. Transformacions de grups funcionals. Formació d'enllaços carboni-carboni. Formació d'enllaços carboni-heteroàtom. Formació de sistemes carbocíclicos i heterocíclicos.Seminaris: Anàlisi d'articles originals d'investigació.
 
 
 
Tema 3: Productes naturals
 
Introducció. Carbohidratos. Aminoàcids, pèptids i proteetes. Nucleòsids, nucleòtids i àcids nucleics. Lípids. Terpens i esteroides. Alcaloides.. Química sostenible i nous materials a partir de productes naturals. Seminaris: Anàlisi d'articles originals d'investigació.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16