SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1: Ténicas espectroscòpiques en determinació estructural
 
de molècules orgàniques
 
 
 
- Ressonància de spin electrònic. Introducció teòrica a la tècnica
 
- RMN avançat. RMN multidimensional
 
- RMN dinàmic. RMN a temperatura variable. RMN Complexació. Programes de
 
tractament de dades en RMN (FID). Pràctiques.
 
- Complements d'espectroscòpia ANAR i Raman. Registre d'espectres
 
- Complements d'espectrometria de masses. Avanç de les tècniques. Maneig de l'equip.
 
- Dicroisme circular. Introducció teòrica. Maneig de l'equip.
 
- Espectroscòpia ultravioleta-visible. Introducció teòrica. Maneig de l'equip
 
 
 
Tema 2: Nous mètodes d'activació
 
 
 
-Microones. Introducció teòrica. Maneig de l'equip
 
- Sonoquímica. Introducció teòrica. Maneig de l'equip
 
- Alta pressió. Introducció teòrica. Maneig de l'equip
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16