SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Riscos i danys
 
2. Definicions i classificació de productes químics
 
3. Etiquetes i frases R i S
 
4. Fitxes de dades de seguretat
 
5. Reactivitat i incompatibilitat de productes químics
 
6. Recomanacions generals per a la manipulació i emmagatzemament de productes químics
 
7. Gestió de residus: classificació i tractament
 
8. Pla d'emergència
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16