SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJE043 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

Anual

Temari

Temari

Tema 1. Fonaments i aplicacions
 
1.1 Molècules i nanopartícules fotoactives. 1.2. Introducció a la nanotecnologia.1.3 Nanopartícules metàl·liques i semiconductores. 1.4. Aplicacions generals i específiques.
 
 
 
Tema 2. Síntesi i caracterització de nanopartícules semiconductores
 
2.1. Efecte de superfície sobre propietats luminiscents nanopartícules semiconductores. 2.2 Tipus de nanopartícules semiconductores. 2.3. Síntesi en diferents mitjans: aquós i orgànic. 2.4. Metodologies sintètiques. 2.5. Mecanisme de fotoactivació. 2.6 Funcionalització de nanopartícules: ús de cromófors actius. 2.7 Reducció fotoquímica de la grandària de nanopartícula assistida per zetasses aromàtiques.
 
 
 
Tema 3. Caracterització de nanopartícules semiconductores i metàl·liques
 
3.1 Fonament de les tècniques i instrumentació usades per a la caracterització de nanopartícules 3.2. Espectroscòpia d'absorció, 3.3 Fluorescència, 3.4. Microscòpia de transmissió electrònica 3.5. Microscòpia de barrido electrònic / microanàlisi 3.6 Espectroscòpia fotoelectrónica de rajos X (XPS) 3.7 Dispersió dinàmica de la llum (DLS) 3.8 Espectrometria de masses amb font de Plasma d'Adaptament Inductiu ICP-MS 3.9 Ressonància magnètica nuclear (RMN) i 3.10 Espectroscòpia infraroja (FTIR)
 
 
 
Tema 4. Aplicacions de nanopartículas semiconductores com a sensors
 
 
 
4.1.Concepte de sensor  4.2. Mecanismes de desactivació de fluorescència de nanopartícula semiconductora per anàlit. 4.2.1 Transferència electrònica 4.2.2- transferència d'energia 4.2.3- Combinació de transferència electrònica i d'energia. 4.3. Tipus d'interacció anàlit- nanopartícula 4.3.1-Anàlit-superfície de nanopartícula 4.3.2. Anàlit-lligant de nanopartícula 4.3.3.anàlit-bioconjugat de nanopartícula i 4.3.4. Anàlit-receptor. 4.4. Disseny de sensors fluorescents utilitzant nous materials: fibres fotóniques cristal·lines.
 
 
 
Tema 5. Aplicacions de Nanopartículas semiconductors com fotocatalitzadores
 
5.1 Processos catalítics activats per la llum 5.2 Transformació de compostos orgànics en presència de nanopartícules semiconductors. 5.3 Estratègies per a millorar l'activitat catalítica.
 
 
 
Tema 6. Síntesi i propietats òptiques de les nanopartícules metàl·liques
 
6.1. Fonament de les propietats òptiques de les nanopartícules metàl·liques. 6.2 Transicions inter- i intrabanda. 6.3. Mètodes de síntesis tèrmiques i fotoquímics. 6.4. Influència de la forma i la grandària en les propietats òptiques de les nanopartícules.
 
 
 
Tema 7. Interacció nanopartícula metàl·lica-compost orgànic
 
7.1. Lligants i estabilitat 7.2. Interacció nanopartícula-cromóforo orgànic. 7.3. Influència de la nanopartícula sobre les propietats òptiques del cromóforo orgànic.
 
 
 
Tema 8. Aplicacions de les nanopartícules metàl·liques
 
8.1.  Impacte de les nanopartícules en la salut. 8.2. Fonament de la seua aplicació com a sensors. 8.3. Nanopartículas com a sondes biològiques. 8.4.Fotocatalizadores. 8.5. El plasmón com a font de calor.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16