SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Introducció.
 
Tema 2. Breu descripció dels mètodes de síntesi de catalitzadors.
 
Tema 3. Òxids simples. Calcinació i precipitació. Selecció del precursor. Condicions de calcinació. Propietats del catalitzador.
 
Tema 4. Òxids mixtos. Mètodes de preparació: calcinació, coprecipitació, mètodes sol-gel, etc. Selecció dels precursors. Condicions de precipitació. Propietats del material final.
 
Tema 5. Materials mesoestructuradors.
 
Tema 6. Catalitzadors suportats (òxids i metalls suportats). Mètodes de preparació. Selecció del suport. Propietats del material final.
 
Tema 7. Formulacions complexes de catalitzadors heterogenis. Polioxometalatos. Catalitzadors homogenis heterogeneizats.
 
Tema 8. Síntesi hidrotermal de zeolites (I). Aspectes generals.
 
Tema 9. Síntesi hidrotermal de zeolites (II). Noves tendències.
 
Tema 10. Membranes zeolítiques. Ús de zeolites en processos de separació.
 
Tema 11. Modificacions post-síntesi dels catalitzadors. Calcinació. Intercanvi iònic. Desaluminización. Tractaments amb vapor. Incorporació d'heteroátoms.
 
Tema 12. Catalitzadors industrials. Matrius, incorporació d'additius al catalitzador principal. Preparació del catalitzador industrial.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16