SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Fonaments d'Enginyeria Verda
 
1. Enginyeria química i enginyeria verda. Excel·lència empresarial i sostenibilitat. Els principis de l'enginyeria verda. Exemples.
 
2. Disseny Inherentment Segur. Disseny "del bressol a la tomba".
 
3. Economia circular. Aspectes d'enginyeria.

4. Exemples d'aplicació d'Enginyeria Verda en problemes d'actualitat.
 
 
La gestió dels residus sòlids. Visió general.
 
1. Definició de residu sòlid
 
2 Producció de residus en una societat industrialitzada
 
3 Classificació dels residus sòlids
 
4. Legislació sobre residus
 
5. Els residus urbans (i assimilables a urbans)
 
6. Els residus perillosos
 
7. Caracterització dels residus perillosos
 
8. La gestió dels residus perillosos
 
9. Els subproductes
 
 
 
Anàlisi del cicle de vida de processos/productes: ferramentes d'anàlisi del comportament ambiental de processos/productes.
 
1 Metodologia anàlisi del cicle de vida. Marc normatiu.
 
.  Definició d'objectius i abast. Unitat funcional.
 
.  Inventari del cicle de vida. Bases de dades d'inventaris de cicle de vida.
 
.  Avaluació de l'impacte de cicle de vida. Mètodes d'avaluació de l'impacte.
 
.  Interpretació de resultats.
 
2 Etiquetes i declaracions ambientals.
 
3 Experiències d'aplicació.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16