SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.- Equilibri de fases a altes pressions.
 
2.- Càlculs d'equilibris de fase.
 
3.- Mesures experimentals en la regió crítica.
 
4.- Fluids supercrítics com a dissolvents.
 
5.- Fluids supercrítics i materials.
 
6.- Reaccions químiques en mitjans supercrítics
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16