SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

MECANOQUÍMICA
 
1. Introducció. La mecanoquímica al llarg de la història. Evolució dels instruments de mòlta.
 
2. La mecanoquímica en la indústria, materials inorgànics, companys de vidres, polímers, aplicacions farmaceutiques.
 
3. Síntesi orgànica per mitjà de tractaments mecanoquímics.
 
4. Tractaments mecanoquímics de nanoestructures de carboni.
 
SONOQUÍMICA
 
1. Propietats de les ones ultrasóniques
 
2. Cavitació.
 
3. Factors experimentals que afecten el col·lapse cavitacional.
 
4. Tipus d'instruments: avantatges i inconvenients.
 
5. Tipus de reaccions sensibles als ultrasons: interpretacions mecanístiques.
 
6. Reaccions homogènies.
 
7. Reaccions heterogènies.
 
8. Altres Aplicacions
 
REACCIONS  SENSE DISSOLVENT.
 
1. Reaccions dissolvent  pecat. Introducció. Criteris i Característiques. Exemples d'aplicació.
 
2. Reaccions dissolvent  pecat catalitzador i el pecat. Característiques. Tècniques. Aplicacions.
 
Microoondes
 
1. Aplicacions de la radiació microones.
 
2. Fonaments de la radiació.
 
3. Equipament i aplicacions.
 
4. Metodologia.
 
5. Efectes tèrmics i no tèrmics.
 
6. Aplicacions en química orgànica i organometàlica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16