SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

BLOC 1 Tipus de suports i metodologia general de treball
 
1.      Característiques generals dels reactius suportats.
 
1.1 Tipus de suports
 
2.      Metodologia general de treball.
 
2.1 Funcionalització de Polímers
 
2.2 Linkers
 
BLOC 2 Caracterització de Polímers
 
3.     Caracterització de Polímers i Funcionalització de Polímers
 
3.1 1H RMN i 13 C RMN
 
3.2 FT-IR-RAMAN
 
3.3 Porosimetria
 
3.4 Anàlisi òptic i colorimètric
 
3.5 Altres
 
4.      Avantatges i inconvenients des d'un punt de vista mediambiental de l'ocupació de reactius i catalitzadors suportats.
 
5       Síntesi orgànica sobre suports polimérics.
 
5.1 Principals transformacions orgàniques sobre polímers
 
5.2 Síntesi en fase sòlida (síntesi de pèptids, proteetes, oligonucleotids....)
 
BLOC 3 Aplicacions
 
6     Ocupació de reactius suportats com "scavengers".
 
7      Reactius suportats en química orgànica.
 
7.1 Reactius suportats no quirales
 
7.2 Reactius suportats quirales
 
7.3 Aplicacions en flux continu
 
8       Catalitzadors suportats.
 
8.1 Catalitzadors suportats no quirales
 
8.2 Catalitzadors suportats quirales
 
8.3 Aplicacions en flux continu
 
9       Separacions per mitjà de l'ocupació de reactius suportats.
 
10     Aplicacions industrials i perspectives.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16