SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.-Reaccions fotoquímiques i Medi Ambient.
 
2.- Tecnologia electroquímica per a la solució de problemes mediambientals.
 
3.- Reaccions fotoquímiques: Conceptes bàsics i lleis.
 
4.- Reaccions fotoquímiques en l'aire, aigües superficials i sòls.
 
5.- Fotorreactors i processos fotoquímics industrials. Ús de la llum per a l'eliminació de contaminants.
 
6.- Oxidacions i reduccions electroquímiques. Electrocatàlisi.
 
7.- Disseny de reactors electroquímics. Electrosíntesi industrial. Processos assistits per mitjà de membranes; la seua aplicació en síntesi, separació i purificació de compostos.
 
8.- Fenòmens electrocinètics i les seves aplicacions. Solucions electroquímiques per a l'eliminació de contaminació en sóls, efluents i emissions.
 
9.- Corrosió: aspectes fundamentals i mesures per a previndre l'atac corrosiu.
 


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16