SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1.- Disseny de biocatalitzadors.
 
1.1. Classes de biocatalitzadors.
 
1.2. Enzims com a microorganismes o com en forma purificada.
 
2.- Busca de catalitzadors: cèl·lules i enzims evolució dirigida.
 
2.1. Fonts de catalitzadors.
 
2.2. Avantatges i desavantatges dels enzims com a microorganismes o com en forma purificada.
 
3.- Immobilització d'enzims i cèl·lules.
 
3.1. Tipus d'immobilització.
 
3.2. Influència en l'activitat enzimàtica.
 
4.- Reaccions biocatalitzades en mitjans orgànics.
 
4.1. Hidrolasas en processos de síntesi.
 
4.1.1. Transesterificació.
 
4.1.2. Aminólisi.
 
4.1.3. Amonólisi.
 
5.- Cinètica enzimàtica.
 
5.1. Conceptes generals i mecanístics.
 
5.2. Tipus de processos estereoselectius.
 
5.2.1. Resolucions cinètiques clàssiques.
 
5.2.2. Resolucions cinètiques dinàmiques.
 
5.2.3. Desimetrització.
 
6- Aplicacions dels enzims en processos a nivell de laboratori: exemples de la síntesi de fàrmacs.
 
7.- Aplicació de les cèl·lules senceres a nivell  de laboratori: estudi de les característiques del procés.
 
8.- Noves tendències en Biocatàlisi.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16