SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

La catàlisi heterogènia acid bàsica, segons el 9 é principi de la química verda. Principals tipus de catalitzadors heterogenis Acid-Bàsics. Característiques texturals dels mateixos procediments Y párr do determination. Àcid-bàsiques característiques de catalitzador heterogeni un. Mètodes párr DETERMINAR els centres d'adsorció de sòlid un. Reaccions model párr DETERMINAR les característiques bàsiques d'àcid-sòlid catalitzador un. Processos industrials estafa catalitzadors àcid-bàsics.Zeolites i zeotipus COM A catalitzadors benèvols amb el medi ambient. Desactivació i regeneració dels catalitzadors heterogenis.

La catàlisi heterogènia : processos redox i la seua implicació en la química verda. Oxidants benignes. Principals tipus de catalitzadors en els processos d'oxidació selectiva en fase líquida i gasosa. Petroquímica i química fina. Catalitzadors sòlids: fases pures, fases mixtes catalitzadors I suportats. Característiques fisicoquímiques dels catalitzadors. Propietats estructurals, redox i àcid-base. Reactors catalítics per als processos redox.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16