SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1.- Concepte de matèries renovables. Matèries primeres fòssils: problemes derivats del seu ús. Estat actual. Avantatges de l'ús de matèries renovables enfront de fonts fòssils
 
Tema 2.- Productes químics a partir de fonts renovables. Obtenció de matèries primeres. Biomassa.-Productes obtinguts per mitjà de processos de fermentació, conversió  termoquímica, piròlisi, gasificació . Principals building blocks. Propietats i aplicacions. Aplicacions industrials d'olis i greixos. Biopolímers. Fibres.
 
Tema 3.- Energia a partir de matèries primeres renovables. Energia a partir de la biomassa. Energia eòlica. Energia solar. Energia hidroelèctrica. Energia geotèrmica. Cel·les de combustible i altres formes d'energia. Possibilitats i limitacions.
 
Tema 4.- Economia relativa a les matèries renovables. Potencials alternatives a l'economia basada en fonts fòssils: syngas, hidrogen, biorefineries
 
Tema 5.- Avaluació de la matèria primera.
 
Tema 6.- Conclusió.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16