SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Química, medi ambient i sostenibilitat.

 

1.      Percepció de la química:

o   Química: dos cares d'una moneda.

o   La imatge negativa de la química.

2.      La química i l'entorn, l'efecte dels productes químics sobre els humans i el medi ambient:

o   Persistència, bioacumulació, toxicitat, dosi, exposició de les substàncies químiques

o   Efectes en el medi ambient: eutrofització, contaminació de l'aigua aire, pluja àcida, etc.

o   L'empremta de carboni.

o   El problema dels residus.

o   Legislació mediambiental.

3.      “End of the pipe solutions” remediació com una solució als problemes mediambientals.

o   La regla de les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar)

4.      És el model actual sostenible? Necessitat d'un cabio de paradigma.

o   Increment de la població i el consum.

o   Model basat en l'explotació de recursos limitats.

o   Definició de sostenibilitat.

5.      La química verda. Canvi de paradigma en la química per a aconseguir la sostenibilitat.

o   Definició de química verda.

o   Evitar/substituir en compte de remeiar.

o   Fites més rellevants en el desenvolupament de la química verda.

o   Necessitat mètriques per a avaluar quant sostenible és un procés.

o   El concepte “Cradle to cradle” vs. “Cradle to greu”.

o   Exemples d'iniciatives de química verda o de sostenibilitat.

o   Iniciatives institucionals per al desenvolupament de la química verda.

o   Educació i química verda

o   Disseminació de la química verda: premis, revistes, conferències, etc.

o   Química verda

 
Tema 2. Els principis de la química verda.
 
2.1.        Introducció: definició de química i enginyeria verda, aproximació històrica als problemes mediambientals,  caracterització dels problemes mediambientals, relació medi ambient i sostenibilitat econòmica.
 
2.2.        Desenvolupaments i exemples dels principis generals de la química verda.
 
2.3.        Desenvolupaments i exemples dels principis generals de l'enginyeria verda. Sostenibilitat.
 
 
 
Tema 3. Economia atòmica.
 
3.1.        Són les reaccions químiques sostenibles?
 
Concepte d'economia atòmica.
Concepte del factor E i la seua relació amb la producció dels distints productes químics.
Concepte del  factor QE.
Definició i càlcul. Estudi dels tipus de reaccions orgàniques des del punt de vista del concepte de l'economia atòmica.
 
 
Tema 4. Mètriques en la química sostenible.
 
4.1.          Introducció: mètodes per  avaluar la sostenibilitat o quant verd és una reacció/procés o producte.
 
4.2.        Mètriques comuns per a una reacció/procés química
 
Factor E.
Economia atòmica.
Eficiència atòmica.
Eficiència de carboni.
Rendiment màssic efectiu.
Intensitat màssica.
Eficiència màssica de reacció.
La regla d'or de la química verda.
 
4.3. Altres consideracions per a realitzar mètriques d'un procés o producte.
 
Consideracions energètiques: intensitat energètica, empremta de carboni
Consideracions socioeconòmiques: anàlisi de cicle de vida.
 
4.4. Ferramentes per a realitzar mètriques d'un procés/producte.
 
Ecoescole.
The waste reduction (WAR) algorithm
Green Metrics: Green Chemistry ExPERT System (GCES)
The ecoinnovation compass
Atòmica.
 
 
Tema 5. Desenvolupament de reaccions/processos verds.
 
5.1          Optimització dels processos:
 
Incrementar l'economia atòmica.
Reducció de dissolvents.
Reducció del consum d'energia.
Anàlisi in situ.
Seguretat.
5.2.        Exemples de desenvolupament de reaccions processos verds.
 
5.3.        Intensificació de processos. Miniaturització i processos en flux.
 
 
 
Tema 6. Desenvolupament de productes químics més segurs.
 
6.1.        Toxicitat: disseny de compostos químics més segurs (verd/sostenibles).
 
6.2.        Relacions estructura propietat (toxicitat).
 
QSARs
Aproximacions in-silico.
Topologia molecular
 
6.3.        Exemples del desenvolupament de compostos més segurs.
 
És la nanotecnologia verda?
Són els líquids iònics verds?
Desenvolupament de compost amb toxicitat aquàtica reduïda.
Desenvolupament de compostos amb baixa bioacumulació.
Etc.
Tema 7. Anàlisi de cicle de vida. (Live cycle assesment, LCA) una ferramenta per al desenvolupament sostenible.
 
7.1.        Què és l'anàlisi de cicle de vida?
 
               Orígens
Punts forts: una ferramenta per a mesurar l'impacte sobre el medi ambient
Punts dèbils: complexitat i subjectivitat
Avaluació de riscos ambientals
Gestió de riscos per a l'ambient
Anàlisi de risc comparatiu
Anàlisi de l'impacte socioeconòmic
7.2.        Exemples de LCA
 
Nous combustibles: biocombustibles.
Nous dissolvents: líquids iònics.
Etc.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16