SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. La Identitat Corporativa.

1.2 Comunicació Visual.

1.3 Característiques Visuals de les Marques.

1.4 L'expressivitat Tipogràfica.

1.5 Planificar el desenrotllament d'una Identitat Corporativa.

1.6 El Manual d'Identitat Corporativa.

2. La Publicitat.

2.1 Conéixer els conceptes per al Llançament i Publicitat d'un producte.

2.2 Els diferents Mitjans i Canals de la Publicitat.

3. Les Tendències 3.1 Que és una tendència

3.2 La importància de les tendències per a les empresa

3.3 La importància de les tendències per al dissenyador

3.4 Noves Tendències i innovació en el producte

4. Anàlisi de diferents conceptes creatius que actuen com a motors d'innovació

5. Anàlisi del treball de nombrosos dissenyadors nacionals i internacionals que marquen noves tendències

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16