SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

T1. El procés de disseny. Definició del problema
- Etapes i fases del procés de disseny 
- Objectius i especificacions de disseny
T2. El disseny funcional
- Anàlisi funcional
- Arquitectura de producte
T3. Anàlisi de solucions
- Generació de dissenys

- Avaluació de dissenys per objectius.
- Qüestionaris.
- Decisió multicriteri
T4. Disseny per a l'usuari
- Metodologia de QFD
- Matrius de Johnson
- Anàlisi del valor.
T5. Disseny robust
- Metodologies per al disseny robust (Taguchi, disseny per Murphy, disseny per a dummies)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16