Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Criteris de superació

L'avaluació de les estades en pràctiques correspon al tutor, que haurà de tenir en compte dos conceptes. D'una banda, la valoració del supervisor en l'empresa (40% de la nota), i d'altra, la seua pròpia qualificació, d'acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l'alumne, incloent el lliurament d'informes i el contingut de la memòria final (60% de la nota).

En el cas d´Exempció cal considerar altres criteris, com el temps treballat, grau d'adequació de les tasques al Màster i les responsabilitats assumides.

Per a superar l'assignatura és necessari i suficient una puntuació global de 5, en escala de 0 a 10.