Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'assignatura s'avalua a través de les següents activitats:

• Examen escrit: 3 punts màxim. Mínim per aprovar 1.5 punts.

• Elaboració de treballs, pràctiques, exercicis, casos i presentacions: 7 punts màxim. Mínim per aprovar 3.5.

Mínim requerit per aprovar l'assignatura: 5 punts.

Totes les activitats pràctiques són recuperables. Aquells alumnes que hagin suspès o no hagin realitzat i assistit a les activitats pràctiques realitzades a classe, podran lliurar-les i / o presentar-les amb anterioritat a la realització de l'examen.

Es considera que l'estudiant s'ha presentat a una convocatòria quan hagi realitzat l'examen escrit.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.