SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat en una convocatòria quan haja realitzat els exàmens i haja realitzat les diferents activitats, treballs i presentacions proposades pel professorat.

Elaboració i presentació de treballs, activitats i casos: 5/10 necessària

Examen: 5/10 necessària

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16