SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Treball individual

90%

Participació activa en las sessions

10%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà de lliurar les tasques que s'especificaran en cada tema. La qualificació final s'obtindrà de la suma de totes les tasques. Qui haja obtingut una qualificació inferior a 6, pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, amb les mateixes condicions que en la primera convocatòria.

Es valorarà positivament la participació en els fórums.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16