SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Part 1:
La primera part se centra en enfocaments teòrics i analítics sobre temes ecològics
• Introducció: Quins són els problemes mediambientals claus?
• Quina és la política ecològica?
• Antecedents de la política ecològica: ecologia humana i cultural
• Materialisme verd
• Ecologia profunda, ecologia radical i ecofeminisme
• Discursos ecològics

Part 2:
Per a aconseguir reconèixer alguns dels enfocaments analítics, especialment sobre la ecologia política, la segona part del curs variarà cap a un debat sobre les implicacions ecològiques del desenvolupament i el rang d'accions i respostes a problemes ecològics.
• Degradació ecològica: agricultura i desforestació
• Conservació i control
• Malthusian Specter: Població i entorn
• Canvi climàtic i desenvolupament
• Desenvolupament sostenible i sostenibilitat
• Conflictes mediambientals
• Medioambientalismo i ecoconsciència
• “Orientalisme verd”: Pobles indígenes
• ISP: Igualtat, sostenibilitat i pau

Part 3:
Estudi de casos i debats contemporanis

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16