SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

A. CONFLICTES INTERPERSONALS

Bloc I: Abans del conflicte

Tema 1. Introducció al concepte de conflicte.

Bloc II. Durant el conflicte

Tema 2: La transformació de conflictes I: Cooperació, percepció i poder.

Tema 3: La transformació de conflictes II: Reconeixement, apoderament, responsabilitat, reconciliació i comunicació.

Tema 4: La transformació de conflictes III: Els sentiments i el paper del cos.

Bloc III: Després del conflicte

Tema 5: La reconciliació.

B. CONFLICTES INTERNACIONALS

Tema 6: Conflictes internacionals, conflictes armats.

Tema 7: Terrorismes.

C. ALTRES ASPECTES DE LA TRANSFORMACIÓ DE CONFLICTES PER MITJANS PACÍFICS

Tema 8: Tècniques alternatives de resolució de conflictes.

Tema 9: Conflictes i seguretat humana.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16