SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Participació en el aula

20%

Criteris de superació

 

a) Cal un 5 de mitjana entre les diverses proves d'avaluació per a poder superar l'assignatura.

b) L'estudiantat ha d'entregar necessàriament el treball perquè se'l considere com a presentat en l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16