SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

La evalación dels coneixements es realitzarà a travées de dos mètodes. D'una banda la valoració contínua del treball individual i en equip a partir dels desenvolupaments realitzats en elproyecto i en diferents activitats acadèmiques. D'altra banda es realitzarà un examen escrit on es valoraran els coneixements teòrics i herrmeintas mateáticas en una prova cronometrada.

Examen escrit --> Fins a 50 punts
 
Elaboració de treballs acadèmics -->  Fins a 50 punts

En qualsevol cas s'exigirà superar almenys el 40% de la nota de cada part per fer la mitjana ponderada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16