SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Teoria:

1. Conceptes Bàsics: normalització, avaluació de la conformitat, avaluació de la competència, acreditació, certificació, verificació, sistemes de gestió, auditoria.

2. Tècniques d'anàlisi de riscos

3. Risc d'accidents greus

4. Risc ambiental: responsabilitat ambiental

5. Sistemes de gestió

6. Auditories

7. Certificació de producte

8. Certificació d'instal·lacions / edificació

 

Laboratori

Tècniques d'anàlisi de riscos

Anàlisi de riscos ambientals

Auditoria acústica

Certificació d'instal·lacions

Certificació en l'edificació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16