Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

Per superar l’assignatura l’estudiant haurà d’obtindre una nota mitja igual o superior a 5 punts (sobre 10), tenint en compte que per obtindré aquest mitja l’avaluació continuada valdrà el 50% i l’examen final l’altre 50%. L’examen final constarà de dos parts: a) qüestions teoricopràctiques i b) problemes.

La nota de l’avaluació continuada serà el resultat de: 1) la nota dels treballs individuals presentats per a la seua discussió en els seminaris (40%); 2) la nota del treball en equip (20%); 3) la nota de l’avaluació del treball realitzat en les sessions de laboratori (20%) y 4) la nota d’un control de qüestions teoricopràctiques (20%).

En la segona convocatòria l’estudiant podrà recuperar, si així ho desitja, les activitats d’avaluació continuada 1) y 2). Si no les recupera es mantindrà la/es nota/es obtinguda/es en la 1ª convocatòria. La nota corresponent a las pràctiques de laboratori no es podrà recuperar i, per lo tant, en aquesta convocatòria es mantindrà la nota de la 1ª. Finalment, la part (%) corresponent a la nota del control teoricopràctic s’acumularà a la nota del examen final, que ara passarà a tindre un pes del 60%.

Per superar l’assignatura l’estudiant haurà d’obtindre en l’examen final una nota igual o superior a 4 punts.

Es considerarà presentat a una convocatòria a tot aquell estudiant que se haja presentat a l’examen final corresponent.