SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Introducció a l'Arquitectura Industrial.
Sostres
Soleres
Cobertes
Tancaments

2. Acers i Perfils.
3. Formigó.
4. Accions.
5. Sistemes Estructurals.
6. Bases de càlcul
7. Disseny de Pòrtics interiors.

        - Pilar: Estats límit de servei i Estats Límit Últims.

        - Biga: Estats Límit de Servei i Estats Límit Últims

8. Disseny de Pòrtics de Façana.

        - Pilar: Estats Límit de Servei i Estats Límit Últims

        - Biga: Estats Límit de Servei i Estats Límit Últims

9. Plaques de Ancoratge.

10. Fonamentacions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16