SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJA007 - Disseny Energètic de Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI ENSENYANCES TEÒRIQUES.

Bloc 1. Introducció.

Tema 1. Marco energètic

Bloc 2. Instal·lacions tèrmiques per a generació de calor/electricidad

Tema 2. Calderes de recuperació i de combustió

Tema 3. Turbines i MCIA. Principis de funcionament i tecnologia

Tema 4. Cicle combinat Bloc 3. Instal·lacions tèrmiques per a producció de fred

Tema 5. Instal·lacions de refrigeració Esquemes de principi i tecnologia

Tema 6. Disseny d'instal·lacions de refrigeració. Càrregues, disseny basant-se en catàleg i programari

TEMARI ENSENYANCES DE LABORATORI.

P.1. Disseny d'una instal·lació de cicle combinat. Basat en l'EES

P2. Balanç energètic d'un Motor de cogeneració.

P.3. Disseny d'una instal·lació frigorífica. Basat en Coolpack i programes de fabricants

P.4 i P5. Visita a instal·lacions tèrmiques industrials

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16