SJA007 - Disseny Energètic de Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

01

febrer

2022

1a ordinària (febrer)

Teoria

horari aula
09:00-13:00

TD2101AA

21

juny

2022

1a ordinària (juny)

Teoria

horari aula
09:00-13:00

TD2101AA

12

juliol

2022

2a ordinària

Teoria

horari aula
09:00-13:00

TD2101AA