SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJA007 - Disseny Energètic de Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Semestre 1

Horaris i aules

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16