Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-GES01 - Coneixements i capacitats per a organitzar i dirigir empreses.

CE-GES02 - Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a distintes estructures organitzatives.

CE-GES06 - Capacitats per a organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

CG3 - Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

CG5 - Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.

CG7 - Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

RA26 Identificar los principales elementos que determinan la implantación de la estrategia

RA25 Conocer los criterios para la selección y priorización de las opciones estratégicas

RA24 Identificar las opciones estratégicas que pueden servir a la organización para formular su propia estrategia, de acuerdo con diversos criterios de clasificación

RA23 Identificar los modelos y herramientas existentes para el análisis del entorno y para el análisis interno de la empresa

RA22 Analizar los distintos elementos que componen la estrategia y el proceso estratégico