Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

Per al càlcul de la nota de l'avaluació contínua, es consideraran les següents activitats:

·         Realització de pràctiques de laboratori i de les seves memòries. 

·         Resolució de problemes a la classe.

·         Realització de treballs d'un procés químic.

L'assistència a les classes pràctiques, la realització de la mateixa en el laboratori i el lliurament de la memòria és obligatoris.

La nota mitjana mínima ponderada per a superar l'assignatura ha de ser 5,0.

S'exigix una nota mínima de 4,0 en la mitjana de les proves escrites finals.

La nota de l'avaluació continuada es manté durant les diferents convocatòries del curs acadèmic en el qual ha matriculat l'estudiant (incloent-hi la convocatòria extraordinària).

Es considera que l'alumne no s'ha presentat si no assistix a la prova escrita final.