SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Introducció al procés de disseny i assaig de màquines 
2. Fallada en elements de màquines (càrregues estàtiques)
3. Fallada en elements de màquines (càrregues dinàmiques)
4. Conceptes generals de transmissió i guiatge 
5. Transmissió per engranatge 
6. Transmissió per cargol 
7. Transmissions per corretges, cadenes i cables 
8. Eixos i elements associats 
9. Guiatge de rotació 
10. Guiatge de translació 
11. Unions cargolades i reblades 
12. Unions soldades 
13. Unions per interferència 
   
Pràctiques de laboratori: 
 
1. Simulació de màquines amb eines CAE I
2. Simulació de màquines amb eines CAE II
3. Simulació de màquines amb eines CAE III
4. Introducció a la mesura i assaig en màquines
5. Anàlisi i assaig de màquines (torn)
6. Anàlisi i assaig de màquines (màquina per vibració i fratasat de provetes de formigó)
7. Anàlisi de components de màquines
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16