Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció, de manera independent, del 50% dels punts possibles en cadascun dels tres tipus de proves: Elaboració de treballs acadèmics, examen escrit i resolució de casos.

És necessari presentar-se a les tres proves perquè l'estudiant es considere com presentat en una convocatòria.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació (Article 11 de la normativa d'avaluació d'estudis oficials UJI).

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."