Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Examen escrit tipus test: 50%

 

Elaboració de treballs acadèmics: 20%

 

Observació, execució de tasques i pràctiques: 30%

 

Per a aprovar serà necessari almenys haver obtingut la meitat de la puntuació en l'examen escrit, i en tots els criteris d'avaluació i en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que cinc punts.

 

Es recorda que segons l'article 11 de la Normativa d'Avaluació referent a la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”