Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBF008 - Intervenció Psicològica en Persones amb Malalties Mèdiques

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit tipus test: 50%

Elaboració de treballs acadèmics i presentació: 30%

Observació, execució de tasques i pràctiques: 20%

Per a aprovar serà necessari almenys haver obtingut la meitat de la puntuació en l'examen escrit i la realització d'un treball sobre alguns dels temes de l'assignatura, i en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que cinc punts.

Així mateix, és necessari tindre en consideració l'Article 11 de la Normativa d'Avaluació d'Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I referent a la Realització fraudulenta de proves d'avaluació, segons el qual:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.