Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBD011 - Suport a Famílies en Situació de Transició o d'Estrès

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals.

CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups.

CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar.

CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

Resultats d'aprenentatge

Establir programes d'acció-intervenció aplicables a les diverses situacions familiars de canvi i de risc.

Desenvolupar modalitats de suport que afavorisca la convivència a) en les famílies amb fills adolescents, b) en les famílies amb persones majors i c) en el procés que segueixen les famílies reconstituïdes.

Assessorar famílies en moments de transició utilitzant productes, tècniques i recursos adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

Aplicar tècniques de criança positiva i facilitar el paper educatiu dels pares en les famílies a) amb fills adolescents, b) amb persones majors i c) després de la separació dels pares.

Analitzar i avaluar contextos i situacions familiars. Comprendre les crisis normatives i de risc que ocorren en els moments de transicions vitals personals i dels entorns familiars, amb especial atenció a les ruptures familiars, a les famílies amb adolescents i famílies amb persones majors.

Adherir-se a formats d'ajuda que promoguen la potenciació dels participants i la valoració de qualsevol tipus de participació.