SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBD001 - Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

Semestre 1

Temari

Temari

1. El matrimoni i les unions de fet. 2. Efectes econòmics i personals del matrimoni. 3. Crisis matrimonials: 3.1. Concepte de nul·litat, separació i divorci. 3.2. Mesures en les sentències de nul·litat, separació i divorci. 4. Filiació i protecció de menors. 5. Protecció jurídica de la discapacitat en l'àmbit familiar des de la perspectiva del Dret Civil. 6. Aspectes conflictius en matèria successòria. 7. La mediació en el Dret de Família. 8. Responsabilitat civil 9. El Dret Penal en l'àmbit familiar: 8.1. Impagament de pensions 8.2. Violència en l'àmbit familiar 10. Els processos civils en el Dret de Família.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16