SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRM032 - Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

 

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

 

Observació/execució de tasques i pràctiques


Obligatori

 

12.5

 

Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes)


Obligatorio

 

35


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16