Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE003 - Marc Jurídic i Polítiques Públiques d'Igualtat

SRM005 - Dret, Igualtat i Discriminació