SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC038 - El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima per superar l'assignatura: 5
 
B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria: realització d'un treball escrit en el deu mostrar certa maduresa a l'hora de dur-ho a terme. Per a això es requereix fluïdesa en la redacció, aportació d'elements significatius  i visió de conjunt que aporti idees clares, i, si pot ser, noves.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16