SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Assistència i participació

20%

Criteris de superació

-60% Elaboració d'un treball d'assignatura

-20% Assistència i participació a les classes

-20% Presentacions orals o pòsters

Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtenior un mínim de 50 punts (50%) en la totalització d'aquests paràmetres

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16