SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) Nota mínima per superar l'assignatura: 5

B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria:

treball escrit prèviament tutoritzat. No s'acceptarà un treball que no hagi estat discutit i aprovat prèviament pel professor.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16