SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Assistència i participació

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per aprovar l'assignatura és un 5.

B) Perquè un estudiant es consideri presentat ha de dur a terme les tres activitats següents:


-Participació en classe en les discussions i debats.
-Treballs escrits de les tasques encomanades (anàlisi etnogràfica, transcripció discursiva i mostra d'anàlisi).
-Presentació oral de les tasques encomanades (anàlisi etnogràfica, transcripció discursiva i mostra d'anàlisi).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16