Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Interacció Avançada i Gestió del Coneixement

Per a superar aquesta especialitat cal superar 16 crèdits obligatoris i 32 crèdits optatius