SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Projectes

85%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

Un estudiant es considera presentat a una convocatòria si entrega l'informe del projecte. 
 
Per a superar l'assignatura s'ha d'obtindre com a mínim el 50% de la nota de l'informe.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16