SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 32
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE04 - Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

CE06 - Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

Resultats d'aprenentatge

RIB02 - Diseñar e implementar un sencillo sistema biométrico.

RIB01 - Conocimiento de los conceptos fundamentales y las características de los sistemas biométricos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16